Geschiedenis

De geschiedenis van Judoclub Albert Plovier

De eerste jaren

In 1959 werd door Dhr. Albert Plovier het Judocentrum St. Kruis opgericht. De eerste trainingen vonden plaats in een zaaltje toegewezen door de gemeente Sin-Kruis.Zakken zaagmeel met een zeil erover werden gebruikt als mat.

Geboorte van de Vlaamse Judofederatie

Jarenlang leverde Albert strijd voor een judofederatie waar Vlamingen zich thuis voelden. Hij was de stichter van de “Vlaamse Liga voor Judo en Vechtkunsten”, die door het ministerie van Nederlandse Cultuur (BLOSO) erkend werd als de eerste regionale sportbond in Vlaanderen. Door het decreet van 2 maart 1977 moesten alle unitaire sportbonden opsplitsen in regionale bonden, zoniet zouden ze niet meer gesubsidieerd worden door de overheid. Ook de Belgische Judobond splitste en er kwam een “Vlaamse Judobond” en een “Ligue Francophone de Judo” tot stand. Op dat ogenblik waren er in Vlaanderen twee regionale judobonden van 1ste categorie. Onder impuls van Albert Plovier fusioneerden deze 2 bonden en op 1 januari 1981 werd de huidige sterke Vlaamse Judoferatie geboren.

De groei van onze club

Onze club, het judocentrum Sint-Kruis mag dan ook aanzien worden als de moederclub van de huidige Vlaamse Federatie. Uit passie voor de judosport stelde Albert in 1975 zijn eigen huis ter beschikking voor het judocentrum Sint-Kruis. Jong en oud oefenden jarenlang in het zaaltje van de Boogschutterslaan.

Een ruimere locatie, los van Albert zijn priv├ę-woning was noodzakelijk voor de verdere uitbouw van onze club. Voor deze nieuwe locatie voerde Albert een jarenlange strijd, die uiteindelijk werd beloond. Het stadsbestuur bouwde een nieuwe sportzaal voor vechtkunsten op de terreinen van de Gulden Kamer. Samen met de verhuis naar de nieuwe dojo in 2003 nam Albert een stapje terug en droeg de verantwoordelijkheid van de club over aan een dynamisch bestuur. Als ere-voorzitter gaf hij raad en bijstand voor de verdere uitbouw van het Judocentrum St. Kruis.

Als eerbetuiging voor de jarenlange inzet van de stichter Albert Plovier, werd door het bestuur een naamsverandering aangevraagd. Deze aanvraag werd door de Vlaamse Judofederatie goedgekeurd en vanaf december 2003 werd de naam Judocentrum St.-Kruis vervangen door JUDOCENTRUM ALBERT PLOVIER

Albert overleed op 22/01/07. In datzelfde jaar werd als eerbetoon aan de grote verdienste van Albert voor de sport in Brugge en Vlaanderen ook de naam van de sporthal veranderd van Sporthal De gulden kamer naar SPORTHAL ALBERT PLOVIER.

Sportdienst Brugge
Contact Judo Albert Plovier