Dit seizoen zullen we niet enkel examens afleggen op de laatste zaterdag van de maand. We plannen ook examens op de laatste woensdag van de maand.

Voor november en december betekent dit dat de examens doorgaan op:

  • zaterdag 26/11 en woensdag 29/11
  • 28/12 (31/12 is oudejaarsavond en is er geen training).

We denken dat we hiermee iedereen de kans kunnen geven om op geregelde tijdstippen examen af te leggen.